27 oktober 09:00 - 15:30Berns Salonger

Hur långt har arbetet med utvecklingen av en fossilfri industri och fossilfria transporter kommit?

För tre år sedan lämnade de första branscherna in sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen och visade upp hur de kan utvecklas och vilka åtgärder som krävs för att de ska nå klimatmålen.

Sedan dess har 22 branscher tagit fram färdplaner och nu är det dags att ta temperaturen på hur det går med genomförandet. Vilka åtgärder har vidtagits, vilka tekniska innovationer har börjat utvecklas och vad har hänt med de politiska förslagen?

Program

09:00 Nu genomförs färdplanerna!

Per Bolund, miljö- och klimatminister
Ibrahim Baylan, näringsminister
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

09:30 Full fart framåt – branscher i förändring

Stora steg har tagits inom till exempel stålbranschen, elbranschen, fordonsbranschen och återvinningsindustrin. Lyssna på industriledarnas erfarenheter och planer för framtiden.

Fossilfritt stål - Martin Lindqvist, vd och Koncernchef SSAB
Plaståtervinning på riktigt - Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning
Byggsektorn ställer om - Lena Hök, hållbarhetsdirektör Skanska
Nya möjligheter med trä - Lotta Lyrå, vd Södra
Alla ska ha el - Åsa Pettersson, vd Energiföretagen
Nytt driv i drivmedelsbranschen - Magnus Heimburg, vd och koncernchef, Preem

10:30 Fika

11:00 Full fart framåt – forts….

11:30 Industrins roll i klimatpolitiken

Ett samtal om vad det finns för risker och möjligheter med att näringslivet driver på genom färdplaner vad gäller hinderröjning och minskad risk.

Maria Wetterstrand, vd för Miltton Europe, fd språkrör (MP)
Anna Kinberg Batra, styrelse ordförande Svensk Solenergi, fd partiledare (M)

11:45 Fossilfritt Sverige - staten och kapitalet sitter i samma båt?

Johanna Alskog, redaktör Altinget Miljö&Energi
PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri

12:00 Lunch

13:00 Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna

13:15 Hur bidrar politiken till att stötta färdplanerna?

Fossilfritt Sverige har plockat fram prioriterade förslag ur färdplanerna för att driva på omställningen. I vilken grad har förslagen genomförts och vad saknas för att höja tempot?

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige

13:30 Snabbare tillståndsprocesser – så blir de verklighet

Det kanske vanligaste och viktigaste önskemålet i färdplanerna är snabbare och effektivare tillståndsprocesser. Hur ser problembilden ut idag när en elledning ska dras och vilka delar kan egentligen bli effektivare?

Jon Simonsson, Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)
Therese Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen
Katarina Larsson, tf avdelningschef för samhällsbyggnad, Svenska kraftnät
Jane Tollqvist, chef Tillstånd och Rättigheter, Vattenfall Eldistribution

14:00 Fika

14:30 Springer EU före Sverige i klimatpolitiken?

Viktiga processer är på gång inom EU med stor påverkan på det svenska klimatarbetet. Hänger svenska företag och politiker med i svängarna och görs tillräckligt för att påverka EU?

Henrik Henriksson, vd, H2 Green Steel
Karin Karlsbro, Europaparlamentariker för Liberalerna
Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet
Åsa Westlund, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Martin Ådahl, riksdagsledamot för Centerpartiet

15:15 Resan mot 2030

Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

15:30 Slut

Moderatorer: Svante Axelsson och Malin Strand, Fossilfritt Sverige

Vi ses på Berns!

Medverkan på konferensen är kostnadsfri och går även att anmäla sig för att följa sändningen digitalt.

Sista anmälningsdag: Fredag 15 oktober


Praktisk information

Konferensen kommer att anordnas i enlighet med de restriktioner som gäller vid tillfället. Utgångspunkten är att man ska kunna delta både på plats på Berns och på distans. Om förändringar sker kommer det att meddelas.

Under konferensen serveras lunch och fika. Meddela i anmälan om du har allergier.